Helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Folkehelseloven som trådte i kraft i 2012 krever at enhver kommune skal ha en oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen. Dette arbeidet er vi nå i gang med i kommunen vår. Hvilke data skal oversikten inneholde?
Jo, vi skal si noe om:
Befolkningen: hvor mange er vi, hvor mange er over, hvor mange er under 6, hvor mange 10675506_10152298197361246_3168147957205147845_narbeideinnvandrere er det i kommunen, hvor mange flyktninger er bosatt, etc.
Oppvekst- og levekårsforhold: inntektsnivå i kommunen, frafall videregående skole, arbeidsledighet, hvor mange har høy utdanning, sykefravær, osv.
Miljøfaktorer (fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø): hvor mange har godt nok drikkevann, grøntområder, gang- og sykkelbaner, radon, etc.
Helserelatert atferd: rusvaner blant ungdom, rusvaner blant voksne, tobakk, tannhelse, etc.
Helsetilstand: diabetesforekomst, psykisk helse i kommunen, overvekt, livsstil, osv.

Hva skal vi bruke denne oversikten til?

Når vi vet hva som er bra og hva som ikke er bra, kan vi lettere planlegge. Vi kan planlegge kort- og langsiktig og sette inn tiltak på riktige(re) steder.

Sunn mat i fokus på cup på Flå

Bendit fotballcup ble arrangert i helga av Flå Idrettslag, et arrangement som er imponerende på mange måter, alt fra skilting og parkering til speaker som klarer å gjøre stas på hver enkelt spiller/hvert enkelt lag. Flå cup handler om fotball og barn og mange idrettslag fra Midtre Gauldal deltok. Det siste året har salgsvarer på idrettarrangement hatt fokus, Terje Håkonsen og Andreas Viestad kommenterte i Aftenposten: http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/Dropp-drittmat-pa-idrettsarrangementer-7545341.html. 20140907_135507

De to herrer skulle vært tilstede på Flå Cup. Det bugnet av frukt og sunne alternativer. Kaker og brus var også å få kjøpt, men disse alternativene var plassert i bakgrunnen, det var de sunne godsakene som stod fremst og ifølge selgerne gikk både frukt og juice unna.

Det var fantastisk å se at de sunne alternativet selger og at prisene var på et greit nivå, så får vi heller ta med at fruktsponsoren får stor oppmerksomhet i bodene.

20140907_135638