Vaksiner

98 % av 9-åringene i Midtre Gauldal er vaksinert mot meslinger, kusma og røde hunder. 96,6 til 98 % av 9-åringene er vaksinert mot difteri, kikhoste, polio, hib* og stivkrampe.

* Hib: Bakterien Haemophilus influenzae type b (Hib) var den hyppigste årsaken til hjernehinnebetennelse (meningitt) hos barn under 5 år i Norge før vaksinen ble tilgjengelig. Hib kan også gi andre alvorlige infeksjoner som lungebetennelse, leddbetennelse og strupelokkbetennelse. Etter at vaksinasjonen ble innført i 1992, forekommer nesten ikke Hib-infeksjoner i Norge (www.fhi.no).

Her kan du lese om bivirkninger som vaksiner kan gi. 

Her finner du banevaksinasjonsorogrammet.

Her er en oversikt over når de forskjellige vaksinene ble innført i Norge.