Valg – stemmen din betyr noe for folkehelsa

Regjeringa vil styrke det forebyggende helsearbeidet, meldte regjerningen i april, da den nye folkehelsemeldinga kom. Det gjøres et poeng av at folkehelsemeldinga legges fram før høstens kommunevalg fordi: «det meste av folkehelsearbeidet skjer i kommunene». Men det påpekes også at «Nasjonale tiltak og virkemidler er avgjørende for utviklingen av folkehelsearbeidet».

En undersøkelse fra 2011 inkluderte 1138 personer med gjennomsnittsalder på 79 år som ble fulgt opp i 12 år. Ved starten av undersøkelsen var ingen demente. De som var sosialt aktive hadde mye bedre kognitiv funksjon enn de ikke-aktive (kognitiv funksjon = evne til tenkning, intellektuelle og mentale prosesser i hjernen).

For at arbeidet skal bli treffsikkert i vår kommune må vi vite:
• Hva er positive folkehelsefaktorer/ hva fremmer folkehelsa i Midtre Gauldal?
• Hva er negative folkehelsefaktorer/hva svekker folkehelsa i Midtre Gauldal?
Dette har vi nå laget en oversikt over:

forsideDa politikerne fikk denne presentert i april, vedtok de at en del temaer skal belyses spesielt i tida framover, og forslag til tiltak innenfor disse områdene skal legges fram for det nye kommunestyret. Her er temaene som administrasjonen fikk i oppgave å se nærmere på:

– Overvekt og livsstil med særlig fokus på barn og unge.
– Rusmiddelbruk med særlig fokus på fest- og drikkekultur hos unge under 18 år.
– Psykisk helse hos elever i ungdomsskole og videregående skole.
– Psykisk helse hos eldre/demensdiagnostisering
– Resultater på nasjonale prøver i skolen.

Kommunevalg
-Hvilket parti gjør de beste prioriteringene for folkehelsa?
-Hvordan utføre folkehelsearbeidet på best mulig måte?
-Hva skal prioriteres?
-Hvem mener du har gjennomføringsevne?
Du kan gjøre din jobb ved å møte opp og stemme.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *