Er det sunnere å bo nært naturen enn i by?

Over halvparten av menneskene på jorda bor nå i urbane områder og man forventer at innen 2015 vil 70 % av jorda befolkning bo i store byer. Samtidig ser man en økning psykiske lidelser på verdensbasis, og forskere mener å se en sammenheng her .

Flere studier (se nedenfor) har funnet at de som har utsikt mot grønne områder, enten eget hjem eller fra arbeidsplassen, er mer tilfreds med livet generelt, enn de som ikke har slik utsikt, og at å gå gjennom skog og annen natur reduserer kortisolnivået hos forsøkspersoner (også kjent som «stresshormon»), og atter andre studier viser at det å være ute i naturen øker kognitive prestasjoner (oppmerksomhet, hukommelse, problemløsning, avgjørelser, resonnering, språk og kommunikasjon).

En gruppe amerikanske forskere bestemte seg for å se nærmere på dette og fant 60 frivillige for prosjektet sitt. De ønsket å se på hvorvidt det å gå turer i natur kunne gjøre at deltakerne presterte bedre på psykologiske tester.  Studien varte i 15 måneder, alle årstider inkludert. Alle deltakerne ble testet i 75 minutter i laboratorium før testen startet, og så sendt ut på en spasertur som varte 50 minutter. Halvparten av deltakerne gikk i et naturområde, mens de andre gikk i bysentrum med opptil fire kjørefelt i hver retning. Alle deltakerne tok 10 fotografier hver av noe de så på turen, på denne måten så forskerne at deltakerne virkelig hadde gått og hvor de hadde gått. Etter turen ble alle deltakerne testet umiddelbart i laboratorium igjen, de samme testene som før de gikk. På denne måten ville de sjekke om det var forskjell i kognitive prestasjoner på de som gikk i bysentrum og de som gikk i landlige omgivelser.
De som hadde gått i landlige omgivelser hadde mindre angst etter turen enn før turen, og de hadde mindre angst enn de som hadde gått i bystrøk. Videre gjorde de som hadde gått i naturen det bedre på hukommelsesoppgaver.
Dette er kunnskap som planleggere i byer og kommuner må ha, spesielt fordi trenden med fortetting og flytting til byene ser ut til å fortsette. Folk må ha tilgang på parker og grønne områder.

Hva betyr dette for oss i Midtre Gauldal kommune? De fleste av oss har tilgang og utsikt til natur fra både hjem og arbeidsplass.  Vi ser jorder, trær, bekker og elver. Har vi bedre psykisk helse enn resten av landet?
Folkehelseinstituttets statistikkbank forteller oss at det diagnostiseres færre psykiske symptomer og lidelser i Midtre Gauldal kommune enn i landet for øvrig. Det er atskillig færre unge med slike diagnoser i vår kommune sammenlignet med Norges befolkning, mens det i aldersgruppen 45-74 år har vært en markant økning i siste årene i vår kommune. Tallene er basert på helsedirektoratets innrapportering (KUHR-databasen) fra alle landets legekontor.

The impacts of nature experience on human cognitive function and mental health.

 

Crime, fear of crime, environment, and mental health and wellbeing: Mapping review of theories and causal pathways.

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *