Hvordan helse blir til – salutogenese

Salutogenese. Du har kanskje hørt ordet før – eller ikke. Det klinger noe underlig, men salutogenese har en positiv vind med seg. Antonovsky som har tenkt seg fram til ordet var opptatt av å fokusere mer på hva som forårsaker helse enn hva som forårsaker sykdom. Salutogenese handler om at «helse ikke er et spørsmål om hva vi utsettes for, men vår evne til å takle det som skjer i livet.»
Dette er sakset fra Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse.
Tenk over ordene – «vår evne til å takle det som skjer i livet».

I Store norske leksikon kan vi lese at «Aaron Antonovsky var en israelsk-amerikansk sosiolog, kjent for sin forskning på forholdet mellom stress, helse og velvære. Antonovsky var misfornøyd med den etablerte medisinens og det moderne helsebegrepets skarpe skille mellom syk og frisk. Han utviklet teorien om salutogenese, som en motsatsteori til patologien. Antonovsky ble født i USA og tok doktorgraden sin ved Yale University. Han  underviste ved Israel Institute of Applied Social Research i Jerusalem og ved Institutt for medisinsk sosiologi ved det hebraiske universitetet i Jerusalem.»

«Aktiviteter som styrker eller fremmer vår helse»: The Norwegian Medical Society.

Salutogenese. Du kommer til å høre ordet igjen.